Ak Vás naša práca i ciele oslovili môžete nás podporiť poukázaním 2 % dane. Vaša podpora pomôže i poteší! Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili 💗

informácie pre záujemcu o poukázanie - darovanie 2 % daní

Názov: SUNWILL o.z. Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo: LEITNE 29, 902 01 PEZINOK

IČO: 52702600

ZAMESTNANCI - pre poukázanie 2 % dane sú určené dve ďalej uvedené tlačivá, ktoré je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska do 30.4. Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane" je nutné si nechať potvrdiť u zamestnávateľa. Predvyplnené tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní 2% dane" je potrebné doplniť údajmi z potvrdenia od zamestnávateľa. Obe vyplnené tlačivá sa odovzdávajú (osobne/poštou/elektronicky) na daňovom úrade podľa trvalého bydliska zamestnanca do 30.4. Adresu daňového úradu kam patríte si môžete overiť tu .

FIRMY, SZČO a FO PODNIKATELIA - daňové priznania platné obsahujú už aj kolónky určené pre poukázanie 2% daní v prospech oprávneného prijímateľa. Ak ste sa rozhodli poukázať 2% daní práve nám, vyplnte prosím do kolónky údaje o prijímateľovi naše údaje:

Názov: SUNWILL o.z. Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo: LEITNE 29, 902 01 PEZINOK

IČO: 52702600 (IČO sa zarovnáva sprava a nepoužité polia ostávajú prázdne).